Nuorten digitaalisen sosiaalisen innovaation opas “Kaikki mitä tarvitset” lisää tietoisuutta ja sitoutumista nuorten digitaalisen sosiaalisen innovaation (YDSI) käyttöönottoon nuorten kanssa tehtävässä työssä. Tämä asiakirja on tarkoitettu nuorisokouluttajille, nuorisoa palvelevien järjestöjen johtajille ja nuoriso- / koulutusalan sidosryhmille. Haluamme kaikkien innoittavan ja motivoituneen ottamalla DSI-koulutuksen käyttöön organisaatioissaan.

Tutustu alla olevaan “Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää” -oppaaseen!