Genç Dijital Sosyal Yenilikçiler Çevrimiçi Eğitim Kaynakları (AEK)/ Açık Eğitim Kaynakları

Genç Dijital Sosyal Yenilikçiler Çevrimiçi Eğitim Kaynakları (AEK’ları) sosyal Yenilik projelerini veya işlerini kurarken gençlerin dijital sosyal yenilik becerilerini ve güvenini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Gençlik çalışanlarına ve gençlere Dijital Sosyal Yenilik projelerini veya işlerini pratik olarak geliştirebilmeleri için yapı, rehberlik ve faaliyetler sağlamayı amaçlayan MODERN BİR KAYNAKTIR.

YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM, çünkü gençlik eğitimcilerinin karşılaştığı ihtiyaçları ve zorlukları dikkate alırlar. Eğitimciler, harmanlanmış, çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme kapasitesinde esnek olacak şekilde geliştirilmiş bir kursla donatılacaktır. En iyi uygulama örnekleri olarak ders planlarını, materyalleri, yararlı bilgileri ve diğer genç sosyal yenilikçileri kullanarak, her türlü ön bilgi ve anlayışa hitap edeceklerdir. Ayrıca, bu kursu potansiyel olarak öğrencilerinizin ihtiyaçlarına ve eğitici öğrenim ortamına uyacak şekilde nasıl kullanacağınıza ilişkin adım adım talimatları içeren bir Eğitimci Kılavuzu da bulunmaktadır.

İNTERAKTİF VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER, uyarlanabilir dijital pedagojik stratejilere izin vermek için dahil edilmiştir. Sonuç olarak hem eğitimciler hem de gençler, yüksek talep gören sosyal yenilik alanında dijital teknolojilerdeki bilgi ve becerilerini güncelleme erişimine sahiptir.

Bir konu olarak DİJİTAL SOSYAL İNOVASYON gençlerin yaşadıkları topluluklara olumlu ve ikna edici katkılarda bulunmaları için önemli bir itici güçtür. Genç Dijital Sosyal Yenilikçiler, gençleri dijital teknolojiden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan kendine güvenen sosyal yenilikçiler olmaları için güçlendirecektir. Kendi etki beyanlarını yaratmaları , dünya ve toplumları için gerçek bir fark yaratabilecek girişimleri başlatmaları sağlanacaktır.

Gençler, çevrelerindeki sorunları tanımlamaları ve anlamaları, insan hakları, ekonomik veya sosyal konularda görüşlerini ifade edebilmeleri, dijital sosyal inovasyon ve sunduğu fırsatlar alanlarında temel motivasyon kaynakları olarak topluluk grupları ve kamu görevlileri ile ilişki kurabilmeleri için içinde yaşadıkları toplum tarafından teşvik edilecekleri bir POZİSYONDA OLACAKLARDIR.

Gençler, kendi ürünlerini veya işlerini tasarlamak ve uygulamak için GÜÇLENDİRİLECEKTİR. Genç Dijital Sosyal İnovasyon projesi, gençleri olumlu değişim için sürücü koltuğuna oturtarak; liderliği mümkün kılar ve aktif vatandaşlığın önünü açar. Aynı zamanda gençlerin neler yapabileceğine dair olan algıyı da değiştiriyor, bu özellikle sorunun bir parçası gibi hissetmeyi bırakabilen ve çözümün bir parçası olduklarını gösterebilen dezavantajlı gençler için önemlidir.

Gençler, sosyal inovasyon konularında ve bir şekilde nasıl yardımcı olabilecekleri veya hafifletebilecekleri konusunda EĞİTİLECEKTİR, örneğin; sosyal sorunlar, çevre, tüketim, adalet, erişilebilir gelişmiş sağlık ve eğitim, engellilere yardım, suçla mücadele, yoksulluk, zorbalık, izolasyon, ayrımcılık, bağımlılıklar, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, cehalet, işsizlik… ve liste uzayıp gidiyor.

Diğer Açıklamalar


SOSYAL YENİLİK, değişim için fikirler yaratmak (Social TrendSpotter 2018) insanların ve toplumun refahını iyileştirmek için çözümler geliştirmekle ilgilidir.

DİJİTAL SOSYAL İNOVASYON, fikir yaratmak ve değişim için sosyal çözümler geliştirmek/uygulamak için dijital teknolojinin gücünü ve potansiyelini kullanan akıllı/teknoloji güdümlü bir sosyal inovasyon biçimidir (Sosyal İnovasyon 4.0).

Blockchain, Tasarım düşüncesi, Sanal gerçeklik, Robotik, AI Programlama dili ve Bulut analizi gibi İLERİ TEKNOLOJİ lerin tümü muazzam bir sosyal inovasyon gücüne sahiptir, ancak küresel ölçekte değişen toplumlarda büyük etki için daha basit çevrimiçi platformlar, web siteleri ve mobil uygulamalar kullanılabilir. Bu kurs boyunca daha fazlasını öğreneceksiniz.