Nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaattoreiden verkkokoulutuspaketti

YDSIen (Nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaattoreiden) verkkokoulutus- paketti on suunniteltu kehittämään nuorten digitaalisen sosiaalisen innovaation taitoja ja nostamaan itseluottamusta, kun aloitetaan sosiaalista innovaatiohanketta tai -yritystä.

MODERNI PAKETTII tarjoaa nuorisotyöntekijöille/ kouluttajille ja nuorille rakenteen, ohjauksen ja toiminnan. Sitä käyttämällä he voivat kehittää digitaalisen sosiaalisen innovaatiohankeen tai liiketoiminnan.

INNOVATIIVISESSA LÄHESTYMISTAVASSA on otettu huomioon kouluttajien tarpeet ja haasteet. Kouluttajille kehitetty joustava yhdistelmä tarjota, online- tai offline- oppimis- mahdollisuuksia. Käytössä on tuntisuunnitelmia, materiaaleja, tietoja “pähkinänkuoressa” ja esimerkkejä nuorista sosiaalisista innovaattoreista ja heidän parhaista käytännöistä. Aidot esimerkit antavat hyvää kokemustietoa ja ymmärrystä innovaattoriksi kehittymisestä. Tarjolla on kouluttajien opas, jossa on vaiheittaiset ohjeet siitä, miten tätä kurssia voidaan käyttää oppijoiden tarpeiden ja oppimisympäristön mukaan.

INTERAKTIIVINEN JA DIGITAALINEN TEKNOLOGIA antaa mahdollisuuden mukautuviin digitaalisiin pedagogisiin strategioihin. Tämän seurauksena sekä kouluttajilla että nuorilla on mahdollisuus päivittää tietämystään ja taitojaan digitaalitekniikassa sosiaalisen innovaation vaativalla alalla.

DIGITAALINEN SOSIAALINEN INNOVAATIO on avaintekijä nuorille, jotta he voivat tehdä myönteisiä ja vaikuttavia tekoja lähiyhteisöön YDSInä. Koulutuspaketti antaa nuorille mahdollisuuden tulla luottavaisiksi sosiaalisiksi innovaattoreiksi hyödyntämällä digitaalista tekniikkaa parhaalla mahdollisella tavalla. He voivat luoda oman vaikuttavuusselontekonsa ja käynnistää aloitteita, jotka voivat tehdä todellisia muutoksia maailmalle ja sen yhteiskunnille.

Nuoret ovat asemassa, jossa he voivat SITOUTUA yhteisöönsä kannustamalla sen jäseniä tunnistamaan ja ymmärtämään ympärillään olevat ongelmat, ilmaisemaan mielipiteitään ihmisoikeuksista, taloudellisista tai sosiaalisista kysymyksistä ja olemaan yhteydessä alueensa yhteisöihin ja virkamiehiin tärkeimpinä aloitteentekijöinä digitaalisen sosiaalisen innovaation mahdollisuuksien tarjoajana.

Nuoret VOIMAANTUVAT suunnittelemaan ja toteuttamaan omia hankkeita tai yrityksiä. YDSI- projekti asettaa nuoret kuljettajan paikalle positiivisten muutosten aikaansaamiseksi; se mahdollistaa johtajuuden ja tasoittaa tietä aktiiviselle kansalaisuudelle. Se muuttaa myös kertomusta siitä, mihin nuoret kykenevät. Tämä on erityisen tärkeää heikommassa asemassa oleville nuorille, jotka voivat lopettaa osansa ongelmana ja osoittaa olevansa osa ratkaisua.

Nuoret saavat KOULUTUSTA sosiaalisen innovaation kysymyksistä ja siitä, miten he voivat auttaa tai lievittää jollakin tavalla sosiaalisia ongelmia, ympäristöongelmia, kulutustottumuksia, oikeudenmukaisuutta, edistää terveydenhuoltoa ja koulutusta. Lisäksi voidaan edistää vammaisten auttamista sekä rikollisuuden, köyhyyden, kiusaamisen, eristämisen, erottelun ja riippuvuuksien vähentämistä. Ympäristön kestävyyden lisäämistä, sekä ilmastonmuutoksen, lukutaidottomuuden, työttömyyden torjuntaa … ja luettelo jatkuu ja jatkuu.

Lisää aiheesta


SOSIAALINEN INNOVAATIO on luoda ideoita muutokseen (Social TrendSpotter 2018) ja kehittää ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnin parantamiseksi.

DIGITAALINEN SOSIAALINEN INNOVAATIO on älykäs / teknologiavetoinen sosiaalisen innovaation muoto (Social Innovation 4.0), joka käyttää digitaalisen tekniikan voimaa ja potentiaalia ideoiden luomiseen ja sosiaalisten muutosratkaisujen kehittämiseen ja/tai toteuttamiseen.

KEHITTYNEET TEKNOLOGIAT kuten Blockchain, Design -ajattelu, virtuaalitodellisuus, robotiikka, tekoäly (AI), pilvianalytiikka, joilla kaikilla on valtava sosiaalinen innovaatiovoima. Myös yksinkertaisempia online-alustoja, verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia voidaan hyödyntää suuresti yhteiskunnallisessa muutoksessa maailmanlaajuisesti. Opit lisää kurssilla.